Pogosta vprašanja

Preprosti odgovori na tvoja vprašanja

Naročila

Kakšen je postopek naročila in prevzema točilne naprave?

Enostaven. Na naši spletni strani izpolniš obrazec in oddaš povpraševanje. Po tem, boš na svoj email naslov dobil potrdilo o naročilu in predračun, katerega poravnaš do prevzema naročila.
Mi te bomo v najhitrejšem možnem času kontaktirali, da se dogovorimo o točnem času in kraju prevzemu točilnega aparata oz. dostave.
Ob prevzemu je potrebno založiti 50 EUR varščine za posamezno napravo, ki se jo ob vrnitvi nepoškodovane opreme vrne.

Kako je z vračilom blaga?

Za izvedena naročila nad količino enega soda ponujamo možnost reverza. To pomeni, da vzamemo nazaj neodprte in nepoškodovane sode in ti vrnemo kupnino. To je še posebej željeno, ko nisi prepričan, koliko pijače potrebuješ na svojem dogodku.
* Reverz ponujamo le za za pivo v sodih, pri čemer ni možno vrniti več kot 50% naročenih sodov in kasneje kot v 8 dneh od prejema blaga.

Še nikoli nisem priklopil točilne naprave. Kaj sedaj?

Brez skrbi, priklop je enostaven. Poleg tega, pa ti bomo ob prevzemu točilne naprave razložili in pokazali, kako se jo uporablja.
Ob naročilu dostave pa ti bomo pomagali kar na kraju dogodka.


Plačilo

Kakšne so možnosti plačila?

Trenutno je edina možnost plačila gotovinsko nakazilo po predračunu, ki ga prejmeš ob naročilu.
Varščino za izposojeno napravo pa lahko plačaš v gotovini.


Dostava

Je možna dostava?

Vso potrebno opremo in pijačo po želji tudi dostavimo.
Cena dostave se izračuna po oddaji naročila, za manjša naročila običajno znaša med 15 in 30 EUR, odvisno od lokacije. Za večja naročila po dogovoru.

Prevzem naročila je mogoč v centralnem skladišču v Mozirju ali Dramljah po predhodnem dogovoru.

Ali je možen najem opreme za daljši čas?

Omogočamo najem točilnih naprav in druge opreme tudi za daljše časovno obdobje. Ceno prilagodimo. Ne obotavljate se in nas kontaktirajte s svojo prošnjo oziroma idejo. Skupaj se bomo dogovorili za rešitev. Veselimo se vašega kontakta!

Je potrebno za sode piva plačati varščino?

Ne, za noben pivski sod ti ni potrebno založiti varščine, potrebujemo le vračilo izpraznjenih sodov v roku 2 mesecev od prevzema oz. po dogovoru (gostinci in drugi daljši najemi).

Točilna naprava je odpovedala!?

Naša oprema je redno servisirana in pregledana. V primeru okvare ali nepričakovanih težav s točilnimi napravami ti priskočimo na pomoč in priskrbimo nadomestno opremo.
V primeru, da je do okvare prišlo zaradi malomarnega ravnanja najemnika, bomo primorani zadržati varščino, najemnik pa bo moral plačati nastale stroške.


Sodelovanje

Pivovarji, gostinci, trgovci, podjetja in ostali, v kolikor vas zanima kakršnokoli sodelovanje, nas kontaktirajte! Veseli bomo vašega kontakta.


Pogoji poslovanja

1. Uvodne določbe
1. Predmetni splošni pogodbeni pogoji za najem/nakup opreme (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe Storitve 212 d. o. o., Ljubija 5, 3330 Mozirje (v nadaljevanju: družba) so sestavni del ponudb in pogodb o najemu/nakupu opreme sklenjenih med družbo in najemnikom/kupcem opreme, ki je pravna oseba (gospodarska družba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost), ne glede na njeno obliko, pri čemer se med pravne osebe po teh pogojih štejejo tudi samostojni podjetniki posamezniki, javni in zasebni zavodi ter vse ostale entitete – kot najemnik/kupec opreme in prireditvenega prostora se šteje tudi fizična oseba (v nadaljevanju: stranka).
2. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano z najemom/nakupom opreme (ponudba, predračun, naročilo, pogodba …). Z vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in družbo uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe. <
3. Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.natoci.si, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.
4. Vsebine, ki so dostopne stranki te spletne strani (www.natoci.si), so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je družba. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del na tej spletni strani.


2. Podatki o družbi

STORITVE 212, spletna prodaja d. o. o.
Ljubija 5, 3330 Mozirje
Matična številka: 8561532000
Davčna številka: SI55707629
DDV zavezanec: DA
IBAN: SI56 0310 3100 1029 089
SWIFT: SI56 0310 3100 1029 089• Splošno
o Predmet pogodbe je najem/nakup prireditvene opreme, katerih seznam je objavljen na spletni strani po predhodno objavljenem ceniku.

• Naročila
Na spletni strani Natoci.si je naročanje možno 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dni v letu. Ko družba prejme strankino naročilo, stranka prejme obvestilo o prejetju naročila. Po prejetju plačila družba pripravi blago za dostavo/osebni prevzem. Kupoprodajna pogodba med družbo in stranko je sklenjena v trenutku, ko družba pošlje potrditev naročila.

• Cene in plačilni pogoji
o Stranka in družba se dogovorita za ceno skladno s cenikom družbe oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi.
o Vse cene na spletni strani Natoci.si so cene najema opreme in v določenih primerih vsebujejo stroške dostave. Cena, izpisana ob koncu posameznega naročila, je sestavljena iz stroška najema opreme, stroškov dostave/pošiljanja in morebitnih stroškov plačila.
o Družba si pridržuje pravico do spreminjanja cen brez predhodnega obvestila. Veljavna je tista cena, ki je objavljena v trenutku oddaje naročila. Cene so enake ne glede na vrsto plačila.
o Zaradi narave poslovanja si družba prizadeva ažurno spreminjati podatke o najemu opreme. Kljub prizadevanju za objavo ažurnih in točnih podatkov na spletni strani Natoci.si se lahko zgodi, da je podatek v opisu napačen. V tem primeru ali če se podatek spremeni med samo obdelavo naročila, bo družba stranki omogočila dostop do nakupa oziroma mu ponudila najboljšo možno rešitev.
o Družba je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.
o Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.

o Način plačila:
Spletna stran Natoci.si omogoča naslednje brezstično plačevanje:
- Plačilo po predračunu (TRR) z nakazilom na račun podjetja Storitve 212 d.o.o. – Stranka prejme predračun na navedeni elektronski naslov. Stranka mora plačilne obveznosti poravnati z nakazilom na naš transakcijski račun, najpozneje 48 ur pred dostavo. Vse do prejema potrdila plačila bo naročilo zadržano. Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave in nato v odpremo. Pri tem načinu plačila se lahko proces dostave podaljša, za kar Storitve 212 d.o.o. ne odgovarja.

Dostava in osebni prevzem sta možna le na podlagi prejetega plačila.

o Izdaja računa:
Storitve 212 d.o.o. po dostavi oz. po vračilu opreme stranki pošlje račun, in sicer v formatu PDF na elektronski naslov stranke.
Stranka je dolžna preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Pozneje podanih ugovorov zoper pravilnost izdanih računov ne upoštevamo.

• Prevzem naročenega blaga
o Osebni prevzem
Stranka lahko najeto opremo prevzame na lokaciji v Mozirju po predhodnem dogovoru ali na drugi lokaciji, v primeru predhodnega dogovora.

• Zavrnitev naročila
Družba si pridružuje pravico, da zavrne naročilo, ki ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti.

• Varnost spletne strani
Družba zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

Varovanje podatkov
Družba se zavezuje k trajnemu varovanju osebnih podatkov v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, pridobljeni prek spletne strani Natoci.si, bodo uporabljeni za potrebe izvedbe naročila in dostave ter pošiljanje ponudb, informativnih gradiv, računov in druge dokumentacije. Uporabnikovi podatki ne bodo posredovani tretji osebi.
Podatke stranke potrebujemo za nemoten proces izvedbe naročila in morebitnih obvestilih o naročilu.

Za izvedbo najema potrebujemo naslednje podatke:
• ime
• priimek
• telefon
• elektronski naslov
• naslov
• kraj
• poštna številka
Sistem spletne strani lahko samodejno zbira še nekatere druge podatke o strojni in programski opremi strankinega računalnika, npr. naslov IP, vrsto brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslove spletnih strani, ki jih je stranka obiskala na spletni strani Natoci.si. Družba te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani Natoci.si in za njeno optimizacijo. Stranka se z uporabo spletne strani Natoci.si s tem strinja.

• Pravice in dolžnosti pogodbenih strank
o Stranka je dolžna vrniti vso najeto opremo v celoti in nepoškodovano nazaj, kot jo je dobila v najem (ob prevzemu je najeta oprema pregledana in funkcionalna) . Stranka je dolžna poravnati vse pogodbeno določene plačilne obveznosti.
o Stranka je odgovorna za skrbno in varno ravnanje z najeto opremo.
o Stranka je dolžna družbo obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem.

• Trajanje pogodbe
o Pogodba je sklenjena za določen čas, dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično. V primeru nevračila opreme ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo.
o Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe najete opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma ga vrniti sama, če je bilo tako že predhodno dogovorjeno, pri čemer veljajo vsa določila teh pogojev glede vračila opreme.

• Odškodninska odgovornost
o V primeru izgube, odtujitve, okvare, uničenja in/ali hujšega poškodovanja predmeta pogodbe je stranka dolžna povrniti družbi celotno vrednost predmeta pogodbe, in sicer po nabavni oziroma prodajni ceni te opreme. Stranka ne odgovarja za okvaro najete opreme, do katere je prišlo ob njeni redni uporabi. Za ugotavljanje okvar ali poškodb skladno s tem členom ima izključno pristojnost družba, ob prisotnosti stranke (ob prevzemu stvari). Vendar pa stranka skladno z določili Obligacijskega zakonika odgovarja tudi za škodo, ki bi se na opremi pokazale po vrnitvi opreme, tj. skrite napake.
o V nobenem primeru družba ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe, naključnih poškodb ipd.

• Končne določbe
o Ti splošni pogoji veljajo od 5. 12. 2019 dalje do preklica ali spremembe.
o Družba si pridružuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja kadar koli oz. brez predhodnega obvestila. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.natoci.si in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med družbo in stranko spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša. V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je družba ni dolžna posebej obveščati o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev.
o Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo, reševati sporazumno. Stranka lahko pritožbo odda na elektronski naslov info@natoci.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med družbo in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Celju.
o Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.


Storitve 212, d. o. o.
Mozirje, 5. 12. 2019